Jaarlijkse huurverhoging

Huurverhoging 2024

Hoe werkt een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Sinds 2013 mogen verhuurders van de zogenoemde gereguleerde huurovereenkomsten de inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Er is sprake van een gereguleerde huurovereenkomst indien bij aanvang van de huurperiode de huurprijs onder de op dat moment geldende liberalisatiegrens lag.

Voor 2024 geldt dat de huur van gereguleerde woningen als volgt kan worden verhoogd:

Huishouden één persoon

Maximale huurverhoging 1 juli 2024

Lager (midden) inkomen 2022 tot € 52.753 5,8%
Hoger (midden) inkomen 2022 tussen € 52.753 en € 62.191 € 50,-
Hoog inkomen 2022 hoger dan € 62.191 € 100,-

Huishouden twee of meer personen

Maximale huurverhoging 1 juli 2024

Lager (midden) inkomen 2022 tot € 61.046 5,8%
Hoger (midden) inkomen 2022 tussen € 61.046 en € 82.921 € 50,-
Hoog inkomen 2022 hoger dan € 82.921 € 100,-

Wat is de verhoging voor geliberaliseerde huurcontracten (vrije sector woningen)?

Voor geliberaliseerde huurovereenkomsten is in 2024 ook een maximum aan de huurverhoging gesteld:

voor 2024 is dat maximaal 5,5%.