Huur opzeggen

Je kunt je huurovereenkomst opzeggen per de 1e van de maand na het verstrijken van de minimale huurperiode. De opzegtermijn is minimaal 1 volledige kalendermaand, en in sommige gevallen meer dan 1 kalendermaand. Controleer je huurovereenkomst: de daarin vermelde opzegtermijn is leidend. De huuropzegging dient uiterlijk voor de eerste van de maand te zijn ingediend.

Voorbeeld: wil je je huurovereenkomst per 30 april beëindigen, dan dient uw huuropzegging uiterlijk 31 maart ondertekend bij ons binnen te zijn.

Via e-mail ontvang je binnen 5 dagen van ons een bevestiging van de ontvangst van de opzegging.

Let op: indien je naast een woning ook een losse parkeerplaats of garagebox huurt bij NMG, dien je deze apart bij ons op te zeggen. Je stuurt dan dus 2 opzeggingen naar ons toe: 1 voor de woning en 1 voor de parkeerplaats/garagebox. Dit geldt voor parkeerplaatsen of garageboxen waarvoor je bij ons een los huurcontract hebt afgesloten.

Huuropzegging voor mijzelf

Klik op de button hieronder indien je de huur voor jezelf wilt opzeggen.

Klik hier >

Huuropzegging voor een ander

Klik op de button hieronder indien je de huur voor iemand anders wilt opzeggen, bijvoorbeeld i.v.m. overlijden of bewindvoering.

Klik hier >